Experter På Trädfällning i Skåne

Med bred expertis och lång erfarenhet erbjuder vi pålitlig och säker trädfällning i hela Skåne. Det finns inga träd som vi inte klarar av. Välkommen att kontakta oss idag!

Det lilla företaget som sätter kunden först

Med en bred kunskap, ett professionellt bemötande och lång erfarenhet av trädfällning kan vi erbjuda dig den bästa servicen som finns att få i Skåne. Vi har stor passion för det vi gör och vi strävar alltid efter att göra våra kunder så nöjda som möjligt.

Vi tar oss an alla typer av fällningar med samma entusiasm. Vi har expertisen, utrustningen och alla nödvändiga tillåtelser som behövs för att fälla både enklare träd samt de svårare fallen där träden står nära känslig bebyggelse såsom hus och elledningar. Metoderna som våra trädfällare använder beror på projektets omständigheter, storleken på träden och omgivningen. 

Vi erbjuder vår trädtjänst till både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i södra, östra, västra och norra Skåne, dvs i hela länet. Vår service är inte begränsad till endast trädfällning, utan vi erbjuder även stubbfräsning och bortforsling av överblivet trämaterial. Oavsett vilken tjänst du anlitar oss för kan du alltid räkna med ett trevligt bemötande, ett högt säkerhetstänk och en professionell service. 

En komplett trädservice

Beroende på just ditt projekt kan olika tekniker behöva användas. Även då majoriteten av våra kunder väljer att kombinera tjänster såsom trädfällning, stubbfräsning och bortforsling går det även utmärkt att välja enskilda tjänster. 

Våra tjänster kan delas in i följande kategorier:

Precisionsfällning

Precisionsfällning är en vanlig typ av trädfällning som används när det finns gott om utrymme runt om trädet. Trädet fälls från marken och det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med plats för trädet i den riktning som trädet fälls åt. Vid utförandet av denna teknik finns det en rad faktorer som våra trädfällare behöver ta hänsyn till såsom vind, trädets storlek, omgivningens förhållanden och säsong på året. 

På grund av detta är erfarenhet och kunskap A och O och även då tekniken kan tyckas enkel för den oinsatta så är det mycket som kan gå fel om man inte vet vad man gör. Våra trädfällare utför en noga planering och riskbedömning inför varje fällning så att trädet fälls på ett så säkert sätt som möjligt.    

Avancerad trädfällning / sektionsfällning

Avancerad trädfällning, även kallat sektionsfällning används när förutsättningarna är lite mer komplicerade. När träd står illa till eller står nära känslig bebyggelse är det inte möjligt att fälla dem på normalt vis, dvs från marken, det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme runt omkring för att trädet ska kunna fällas och landa på marken. 

I dessa fall behövs trädet sektionsfällas, vilket oftast betyder att arboristen klättrar upp i trädet och fäller delar av trädet som sedan hissas ned med hjälp av rep. Denna teknik kräver lång erfarenhet, rätt utrustning och stor kunskap för att trädet ska kunna fällas på ett säkert sätt. 

Trädfällning med kranbil

Under vissa förutsättningar är trädfällning med kranbil den bästa metoden för en effektiv och säker fällning. Vid fällning av väldigt höga träd är det ibland effektivare att använda sig av en speciell kranbil för att komma åt och sektionsfälla trädet uppifrån. Våra arborister har alla nödvändiga tillåtelser som behövs och lång erfarenhet av trädfällning med kranbil runt hela Skåne. 

Stubbfräsning

Med hjälp av våra maskiner utför vi även stubbfräsning, vilket betyder att stubben som återstår efter trädfällningen tas bort och görs om till flis som sedan kan återvinnas och användas i din trädgård. Bra för dig och bra för miljön. Stubbfräsning kombineras ofta med trädfällning och bortforsling av överblivet material, men kan även utföras som en enstaka tjänst. 

Bortforsling av överblivet material

Efter en trädfällning, beskärning eller annan typ av trädvård kvarstår ris, grenar och annat överblivet material. Vi hjälper dig såklart med att röja upp och avlägsna allt material från din trädgård eller omgivning så att du kan utnyttja ytan på bästa sätt. 

Trädfällning Skåne pris

För att få ett kostnadsfritt prisförslag för ditt projekt så fyller du enkelt och snabbt i vårt formulär (det tar mindre än 1 minut). Våra experter kommer sedan att höra av sig till dig inom kort med ett prisförslag. Kostnaden för trädfällning i Skåne beror på faktorer som inkluderar hur många träd som behövs fällas och vilken metod som fällningen behöver utföras med. Det kan hända att ett hembesök först är nödvändigt för att kunna ge dig ett exakt förslag på pris, detta kostar dig ingenting.  

Gäller rutavdraget?

Ja, rut-avdraget gäller från och med 2016 för trädgårdstjänster som inkluderar trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Det kan utnyttjas av privatpersoner upp till 25.000 per år för dig som är under 65 år och 50.000:- för dig över 65 år. Genom att använda rut-avdraget kan du spara 50% av arbetskostnaden.

Kontakta oss idag

Det finns många anledningar till att trädfällning kan behövas, t.ex om du har ett träd som står olägligt till och som riskerar att skada närstående bebyggelse om det råkar blåsa ned. Det kan också vara så att trädet stör grannen på något sätt, att trädet blockerar din utsikt och många andra anledningar.

Oavsett din anledning och omfattningen på ditt projekt, kontakta oss idag och ta första steget mot att lösa dina trädproblem. Vi ser fram mot att hjälpa dig med trädfällning i Skåne. 

Stäng meny